Amruthadhara Gou Shala, Kairangala

ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲಾ, ಭಾನ್ಕುಳಿಮಠ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು

ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೊಸಾಡ, ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು

 ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲೆ, ಪೆರಾಜೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ, ಮೈಸೂರು

ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲಾ, ಗುಂಡೂರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು

 ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲಾ, ಗಂಗಾಪುರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು

ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲಾ, ಗಂಗಾಪುರ, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು

ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಲೋಕ, ದಿಣ್ಣೇಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಲೋಕ, ಹನಿಯ, ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು

ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲೆ ಕೋಲಾಡ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲೆ, ಮುಳಿಯ

Amruthadhara goshale, Bajakodlu